Fredede og verneverdige bygninger og bygningsmiljøer er i kontinuerlig forandring.

Nye bruksformål, krav til fysisk arbeidsmiljø eller etterslep av vedlikehold gir behov for forutsigbare planer.

Å forstå bygninger og omgivelser gir grunnlag for god og effektiv forvaltning.

NIKU utarbeider forvaltningsplaner som letter vedlikeholdsprosessene. Vi anbefaler tiltak og setter opp vedlikeholdsplaner.

NIKU utfører også analyser som viser konsekvenser av ulike typer planlagte endringer.