For å kunne ta riktige materialvalg rundt bygningsmaterialer og ved vedlikehold eller restaureringer er det nødvendig å ha oversikt over opprinnelige materialbruk.

Skade- og tilstandsanalyser av bygningsmaterialer

Tynnslip av en middelaldermørtel, der man ser et helt skjell fra sanden som er brukt i mørtelen. Tynnslipsanalysene viser forhold mellom bindemiddel, tilslag og luft.

NIKU gjennomfører skade- og tilstandsanalyser på bygninger i tre. Vi har kompetanse knyttet til restaurering, skadereparasjoner og vedlikehold av trebygninger.

I samarbeid med Mycoteam AS har NIKU utarbeidet nye metoder for å lokalisere råte og andre skader.

NIKU gjennomfører analyser av mørtel fra eldre bygninger og gir anbefaling ved reparasjoner.

Gir anbefalinger ved reparasjoner

Vi vurderer overflatebehandlinger av både tre- og murbygninger og tilbyr analyse og forslag til overflatebehandlinger som kalk, maling eller tjærebehandling.