For å kunne ta riktige materialvalg ved vedlikehold eller restaureringer er det nødvendig å ha oversikt over opprinnelige materialbruk.

NIKU gjennomfører skade- og tilstandsanalyser på bygninger i tre. Vi har kompetanse knyttet til restaurering, skadereparasjoner og vedlikehold av trebygninger.

I samarbeid med Mycoteam AS har NIKU utarbeidet nye metoder for å lokalisere råte og andre skader. NIKU gjennomfører analyser av mørtel fra eldre bygninger og gir anbefaling ved reparasjoner.

Vi vurderer overflatebehandlinger av både tre- og murbygninger og tilbyr analyse og forslag til overflatebehandlinger som kalk, maling eller tjærebehandling.