Vedaste Niyonsaba

  • Forsker

Telefonnummer: 96819960

E-post: vedaste.niyonsaba@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Vedaste Niyonsaba er en holistisk sosio-økologisk forsker av utdanning. Han har omfattende erfaring med forskning på samfunnsspørsmål som spenner over brede sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige sektorer, med fokus på bærekraft.

Han har nylig forsket på rollen til interessenter i agroforestry for restaurering i Rwanda, samt mobiliteten til skogavhengige mennesker og skogpolitikkens mekanismer i Den demokratiske republikken Kongo. I tillegg har Vedaste vært med på å lede forskning om sosiale, økonomiske, miljømessige og kulturelle bærekraftsaspekter for EU-prosjektet Loopholes Game Toolkit.

Vedaste har også bistått jordbrukssamfunn gjennom landbruksveiledning, konsulentvirksomhet og forskningsroller.

Hans arbeid går ut på å anvende forskningsresultater i virksomheter, til fordel for forskjellige samfunn og urfolk, slik at de kan skape alternative inntektskilder til overutnyttelse av naturressurser. For eksempel har han gitt råd om verdikjeder i sektorer som kakao, kaffe og mineraler.

I tillegg forfølger Vedaste også ulike personlige interesser, som å spille gitar, reise, sosialisere med kolleger, gå på skøyter, gå tur og trene.

Utvalgte prosjekter