Stefan Bakke

  • Arkeolog —
  • Feltleder GIS

Telefonnummer: 926 84 051

E-post: stefan.bakke@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Stefan er utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2009. Han har også tidligere studert religionsvitenskap ved NTNU og historie i Bø i Telemark. Dette ble etterfulgt av et par år på laboratorium i Umeå hvor han studerte fosfatkartering av jernaldergraver.

Han har jobbet i felt siden 2007 og har opparbeidet seg en bred erfaring, med feltarbeid for flere fylkeskommuner, museer og universiteter, arbeid som har omfattet alt fra steinalder til middelalder.

Stefan begynte som feltarkeolog hos NIKU i 2014 og jobber nå som feltleder GIS på Follobaneprosjektet.

Utvalgte prosjekter