Ole Fredrik Unhammer

  • Arkeolog

Telefonnummer: 99360680

E-post: ole.unhammer@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Ole Fredrik Unhammer er arkeolog hos NIKU i avdeling for digital arkeologi. Han har en mastergrad fra universitetet i Bergen med fokus på anvendelsen av digital fotogrammetri som redskap for dokumentasjon ved komplekse huleklokaliteter. Ved NIKU arbeider han med geofysiske undersøkelser, GIS og digital dokumentasjon.

Ole har tidligere jobbet hos Fornminneseksjonen og SapienCE senteret ved Universitetet i Bergen. Han har erfaring med utgraving og dokumentasjon av steinalder- og jernalderlokaliteter og har i tillegg jobbet med 3D dokumentasjon av inskripsjoner og bergkunst i Sudan og Norge.

Ved siden av å arbeide hos NIKU jobber Ole med et doktorgradsprosjekt knyttet til SFF senteret SapienCE ved Universitetet i Bergen. I prosjektet sitt ser han blant annet på mulighetene rundt bruken av billedbasert modellering og arkivdata ved langvarige arkeologiske utgravninger.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: