Anne Kalleklev

  • Arkeolog

E-post: anne.kalleklev@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Anne har mastergrad i arkeologi fra NTNU Trondheim, der hun skrev om keramikk fra romertid. Siden hun ble uteksaminert våren 2020 har hun for det meste jobbet på utgravingen av Gjellestadskipet ved KHM. I tillegg har hun arbeidet på steinalderutgravninger på vestlandet ved UiB.

I løpet av studiet var Anne et år i Storbritannia ved Durham University, der hun var med på utgravningen av Auckland Castle.  

Anne arbeider nå som feltarkeolog i Bispevika i Oslo. Hennes interesser sirkulerer spesielt rundt jernalder og middelalder i Norge.  

Utvalgte prosjekter