Aksel Haavik

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

Telefonnummer: 93811600

E-post: aksel.haavik@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Aksel Haavik ble uteksaminert ved Universitet i Tromsø i 2009, etter blant annet et opphold i Umeå (Sverige) med fokus på miljøarkeologi.

Etter utdannelsen var Haavik ansatt på ulike arkeologiske prosjekter ved Kulturhistorisk museum, hvor han undersøkte bosetningsspor, strukturer og lokaliteter fra perioden eldre steinalder til vikingtid.

Haavik kom til NIKU i 2013, og har siden da jobbet ved de store arkeologiske utgravningene i forbindelse med Follobanen og Middelalderparken.

Utvalgte prosjekter