Fredet bygning Klimaskade på fredet bygning. Foto: NIKU

Høringssvar: Riksantikvarens håndverkstrategi

Det er viktig at håndverkere har en kompetanse og en bevissthet som gjør at de bidrar til å verne om kulturarven og også møte klimautfordringene på en god måte, skriver vi i dette høringssvaret.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Riksantikvaren (RA) har sin nye håndverksstrategi ute på høring og NIKU har gitt innspill.

Ny håndverkstrategi fra RA

Strategien skal blant annet bidra til at eiere og forvaltere av verneverdige bygninger har tilstrekkelig og stabil tilgang på håndverkere med riktig kompetanse.

Strategien har tre viktige satsinger:

  • Håndverkskompetansen og -kapasiteten skal styrkes
  • Flere bedrifter med relevant kompetanse skal ta oppdrag på kulturminne og -miljø
  • Erfaringsbasert kunnskapsutvikling og forsking skal styrkes

NIKUs innspill til ny håndverkstrategi

Riksantikvarens utkast til håndverkstrategi fremstår som en godt disponert strategi med gode satsninger knyttet til kompetanseutfordringer og utvikling fremover.

For god ivaretakelse av kulturmiljø og kulturminner trenger eiere og forvaltere tilgang til håndverkere med riktig kompetanse. En del av dette innebærer kompetanse knyttet til hvordan klimaforandringer kan påvirke viktige kulturminner. NIKU og andre forskningsmiljøer forsker på flere tema som håndverkere bør ha kjennskap til.  I videre arbeid med en handlingsplan ønsker derfor NIKU at det blir satt søkelys på hvordan kunnskap og forskning skal overføres, slik at håndverkernes kompetanse heves.