Ellisiv og hennes søstre På denne tusen år gamle fresken i St. Sofiakatedralen i Kyiv er Ellisiv avbildet med sine søstre. Hun er nummer tre fra venstre. Ellisiv var gift med Harald Hardråde av Norge. Foto: Wikimedia Commons.

Minnesmerke over Ellisiv av Kyiv på Harald Hårdrådes plass i Oslo

Hvordan vil Harald Hardrådes plass se ut i fremtiden? NIKUs seniorforsker Torgrim Sneve Guttormsen sitter i juryen som skal evaluere hvilken kunstnergruppe som skal få være med på å sette preg på Harald Hardrådes plass. Oppdragsgiver er Oslo kommunes kunstsamling.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Kunstoppdraget går ut på å innlemme minnet av Dronning Ellisiv av Kyiv som i middelalderen var gift med kong Harald Hardråde, som man antar anla Oslo i ca. 1050, utfra Snorres beskrivelser.

På plassen i Schweigaards gate nordøst i Gamlebyen i Oslo står det i dag en granittbauta av kong Harald Hardråde. På bautaen er et bronserelieff utformet av Lars Utne. Monumentet ble avduket 26.oktober 1905 som en del av den nasjonale oppvåkningen og frigjøringen av Norge som selvstendig nasjon.

Harald Hårdrådes plassHarald Haardraades Bautas Afsløring Oslo 26 Oktober 1905. Foto: Av Anders Beer Wilse – Oslo Museum.

Bautaen har følgende inskripsjon:

HARALD SIGURDSÖN HAARDRAADE, NORGES KONGE  OSLOS GRUNDLÆGGER, 1015   1066

Rundt bautaen sto opprinnelig 15 granittblokker som «runesteiner». Disse ble erstattet med et grøntanlegg en gang før 1955.

Harald Hårdrådes plass Foto: Google maps.

Løfter frem den historiske forbindelsen mellom Norge og Ukraina

I utlysningen står det:

«Ellisiv av Kyiv, egentlig Jelisaveta Jaroslavna av Kyiv, født 1025 – død ca. 1067, var en prinsesse fra Kyiv. Hun var dronning og hustru av kong Harald Hardråde. Minnesmerket er ment å løfte frem ukrainsk og norsk middelalderhistorie og den historiske forbindelsen mellom landene.»

Ny utvidet utlysning og info kommer snart, det fortsatt mulig å delta i konkurransen om å få lage minnesmerket. For mer informasjon , se Ellisiv av Kyiv — NORSK BILLEDHOGGERFORENING.

– Jeg oppfatter prosjektet som et spennende møte mellom anvendt forskning og samfunnets behov for å skape symbolske minnesteder i byrommet; et prosjekt i skjæringspunktet mellom kunstfaglig, minnefaglig og kulturarvsbasert byplankompetanse, sier Torgrim Sneve Guttormsen.

Torgrim Sneve GuttormsenSitter i juryen. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

– I dette ligger det en utfordring i å innlemme et gammelt symbolinnhold til et nytt minnestedsuttrykk tilpasset vår tid, samtidig som det nye minnestedet er tilpasset det urbane miljøet og mangfoldet som bor og oppholder seg i Gamlebyen, utdyper han.

Guttormsen er seniorforsker og avdelingsleder for NIKUs avdeling for kulturarv og samfunn. Han sitter i junyen som skal avgjøre hvem som får oppdraget med å lage minnesmerket.