Terje Gansum Foto: Morten Andøl.

Terje Gansum blir NIKUs nye direktør

Styret til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har ansatt Terje Gansum som ny administrerende direktør for instituttet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

– Terje Gansum er  veldig godt kvalifisert for jobben og jeg er glad for at et enstemmig styre valgte å ansette ham, sier styreleder i NIKU, Torger Ødegaard.

Gansum er utdannet arkeolog med en magistergrad fra Universitetet i Oslo (1995) og en doktorgrad fra Gøteborgs Universitet (2004).

Han har arbeidet 22 år for fylkeskommunen og 17 av årene som leder.

Gansum har ledet Jernaldergarden på Ullandhaug, jobbet som utreder hos Riksantikvarieämbetet, vært prosjektleder, drevet enkeltmannsforetak og arbeidet som feltarkeolog i Norge og Sverige.

–  Som leder er målet å få laget til å yte. Kompetansen til de ansatte er organisasjonens styrke og jeg vil bidra til videre utvikling. Jeg er en utpreget lagspiller som ønsker å forankre veivalgene hos ansatte og eksterne samarbeidspartnere. Det er en stor og utfordrende oppgave å tre inn i rollen som direktør i NIKU. Den oppgaven gleder jeg meg til, sier Terje Gansum.

Gansum vil tiltre stillingen 1. januar 2024. Inntil da er stabs- og økonomidirektør Morten Dahl konstituert i stillingen som administrerende direktør for NIKU.

Om NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.

Instituttet driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private kunder innenfor blant annet arkeologi, konservering og bygning.

NIKUs forrige leder Kristin Bakken har nylig pensjonert seg, etter seks år som administrerende direktør for NIKU.