Ny seminarrekke om vikingtid og middelalder

Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO), Kulturhistorisk museum og Norsk institutt for kulturminneforskning gjentar vårens suksess og inviterer til en ny rekke seminarer om forskning og formidling på vikingtid og middelalder utover høsten.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Hold av datoene

 

18. oktober: Bruk og misbruk av jubileer

Sted: Kulturhistorisk museum, St. Olavsgate 29. Tid: 17.00 – 19.00

 

15. november: Hvordan definere vikingtiden?

Sted: NIKU, Storgata 2. Tid: 17.00 – 19.00

 

6. desember: Møte mellom forskning og formidling

Sted: Kulturhistorisk museum, St. Olavsgate 29. Tid: 17.00 – 19.00

I seminarrekka tar vi igjen pulsen på de akademiske debattene omkring kristendom, vikingtid, middelalder, og våre fags samfunnsnytte.

Vi har invitert en håndfull dyktige forskere til tre samtalekvelder. Målet er å skape en fellesarena for akademia, forvaltning, organisasjoner og andre med felles faglige interesser.

Møtene er fysiske. To kvelder er lagt til Kulturhistorisk museum, og én kveld er lagt til NIKU sine lokaler. Det bys på lett servering, og ingen påmelding er nødvendig.

18. oktober: Bruk og misbruk av jubileer 

Sted: Kulturhistorisk museum, St. Olavsgate 29. Tid: 17.00 – 19.00

Hvorfor skal vi feire historiske hendelser som Landsloven i 1274 og slaget på Stiklestad i 1030 i en tid hvor en stadig større del av befolkningen verken har kjennskap til eller har et særlig sterkt forhold til disse hendelsene? Hvorfor skal forskere, ofte støttet av lokale entusiaster, få lov til å definere hva som skal feires i jakten på forskningsmidler og publikasjoner som ingen andre enn de leser?

Panel:

  • Hans Jacob Orning, professor i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
  • Øystein Ekroll, arkeolog og forsker ved Nidaros domkirkes restaureringsverksteder
  • Jón Viðar Sigurðsson, instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO  

Ordstyrer: Jón Viðar Sigurðsson.

15. november: Hvordan definere vikingtiden?

Sted: NIKU, Storgata 2. Tid: 17.00 – 19.00

Hva definerer den perioden vi her i Norden kaller vikingtid? Er det i det hele tatt riktig å skille denne delen av historien ut som en egen periode, og hva skiller den i tilfelle fra de historiske periodene før og etter? Eller kanskje begrepet «Early Medieval» er bedre?

Panel:

  • Marianne Moen, seksjonssjef for arkeologisk seksjon, KHM
  • Bjørn Bandlien, professor i historie, UiS
  • Knut Paasche, forsker og avdelingsleder for Digital arkeologi, NIKU

Ordstyrer: Knut Paasche

6. desember: Møte mellom forskning og formidling

Sted: Kulturhistorisk museum, St. Olavsgate 29. Tid: 17.00 – 19.00

Forskning skal ut til samfunnet. Det ligger i forskningsinstitusjonenes kontrakt med publikum. Samtidig blir kravene til spesialisert forskning så vel som spesialisert formidling stadig skarpere. Midt i dette har vi en språkdebatt. Hvordan kan vi møte kravet til å forske godt på engelsk og samtidig drive god formidling på norsk?

Panel:

  • Aksel Kjær Vidnes,  ansvarlig redaktør for Forskning.no
  • Ellen Cathrine Lund, faglig leder for Norgeshistorie.no
  • Håvard Hegdal, arkeolog, NIKU
  • Marianne Vedeler, professor ved Arkeologisk seksjon, KHM

Ordstyrer: Marianne Vedeler