Limfarge Et av temaene på webinaret blir konsolidering av limfargedekor. Her fra limfargekurs høsten 2021. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU

Invitasjon til frokostwebinar om metodeutvikling for konservatorer

Norsk institutt for kulturminneforsknings konserveringsavdeling inviterer til frokostwebinar 4. november for fagfeller og kolleger i Norden for å fortelle om ulike prosjekter på metodeutvikling innenfor konserveringsfaget.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Med dette webinar ønsker vi å dele erfaringer fra pågående prosjekt, og få innspill til det videre metodeutviklingsarbeidet fra fagfeller.

I webinaret legger vi opp til fem korte foredrag fra NIKUs konservatorer, etterfulgt av en diskusjonsrunde. Vi ønsker gjerne at dere kommer med forslag til andre mulige prosjekter innenfor konserveringsmetodikk, særlig med tanke på et fuktigere og varmere klima.

Metodeutviklingen er utført som en del av NIKUs nasjonale oppgaver på konservering, finansiert at Klima- og miljødeparementet gjennom Riksantikvaren.

  • Metodeutvikling i NIKU. Velkommen ved Kjersti Ellewsen
  • Malingsfjernere og nye miljøforbud – hva kan brukes til avdekking ved fargeundersøkelser? Ved Hulda Blix
  • Konsolidering av limfargedekor i norske stavkirker; Størlim, ved Anne Ørnhøi
  • Alternative materialer til flatekonsolidering av limfargedekor: Metylcellulose og andre celluloseetere, ved Karen Mengshoel
  • Effektivisering av feltarbeid: Frysing av vandige rensemidler og holdbarhet, ved Dagheid Berg
  • Flammer, flom eller sprinkler? Nasjonal bistand ved akutte hendelser, ved Nina Kjølsen Jernæs

I tillegg vil vår conservation scientist Elena Platania være til stede.

Påmelding

Webinaret foregår på Teams 4. november klokka 09:00-10:30. Send en epost til kommunikasjonsansvarlig på jorid.martinsen@niku.no om du ønsker å få lenke til arrangementet.

LimfargeNIKU arbeider med limfarge, og skal dele erfaringer fra metodeutvikling på dette feltet.
Uttesting av metylcellulose
Uttesting av metylcelluloseNIKU-konservatorer Dagheid, Karen og Barbro tester ut Uttesting av metylcellulose. Erfaringene fra dette er et temaene på webinaret.