CIENS Løsningspils: Klima som kilde til konflikt – og inspirasjon til samarbeid

Klimaendringene fører til endret ressurstilgang, nye utfordringer og konflikter, men gir oss rom for samarbeid på andre arenaer enn tidligere? 23. september skal ni klima- og miljøforskere fra CIENS bruke åtte minutter hver på å fortelle om gode løsninger og prosjekt.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Også i går gjentar vi suksessen med Løsningspils, hvor hver av miljøinstituttene i CIENS-samarbeidet har åtte minutter til å snakke om en av sine løsninger på klimakrisen. Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2021.

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR/OsloMet, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo.

Internasjonalt klima- og kulturarvnettverkPaloma Guzman skal snakke om arbeidet i Climate Heritage Network og hvordan det samarbeides på tvers av landegrenser for å nå klimamålene.

Program

Når klimaet endres blir også tilgangen til ressurser annerledes. Det kan bety flere og større konflikter på ulike plan, men kan det også bety gode løsninger og samarbeid?

Ni klima- og miljøforskere fra CIENS-instituttene har åtte minutter hver på å fortelle om utfordringer og muligheter.

  1. Meteorologisk institutt: Kristine Gjesdal; «Er gode værvarsler en selvfølge?»
  2. NIKU: Paloma Guzman; «Heritage in Climate Planning»
  3. NINA: Helene Figari; «Urban natur under press: Grønn rettferdighet i fortettingens tidsalder»
  4. TØI: Aslak Fyhri; «Elbiler: Grønt tiltak eller rød klut?»
  5. CICERO: Håkon Sælen; «Hva kjennetegner motstandere av bompenger?»
  6. NILU: Babak Ebrahimi; «Hvordan unngå konflikt i det grønne skiftet»
  7. NIBR/OsloMet: Henrik Wiig; «Hvem eier vinden? Hvordan gi regional plan innflytelse over vindkraftkonsesjoner.»
  8. NIVA: Hans Fredrik Veiteberg Braaten; «Kampen mot plasten – trenger vi flere tiltak eller mer forskning
  9. UiO: David Jordhus-Lier; «Muligheter for klimaløsninger gjennom trepartssamarbeidet i arbeidslivet.»

Arrangementet avsluttes med en spørsmålsrunde, der alle forskerne deltar.

Konferansier: Forskningssjef Kristin Teien, NINA / Assisterende forskningssjef Audun Ruud, NINA

Bli med fysisk eller digitalt

Løsningspilsen arrangeres på Kulturhuset i Oslo 23. september klokka 19.30-22.00, og strømmes via CIENS’ nettside.

Inngang til Kulturhuset er gratis, men 18-årsgrense gjelder. I tråd med gjeldende koronatiltak alle som ønsker å være fysisk til stede på Kulturhuset melde seg på. Det begrenset antall plasser og førstemann til mølla gjelder. Du melder deg på via denne lenka.