Old and new

“2020 FUTURES”

Flere av NIKUs forskere deltar på Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference som organiseres fra London mellom den 26. og 30. august.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

NIKU og kulturarv og samfunnsavdelingen er godt representert på konferansen, som foregår online.

Association of Critical Heritage Studies (ACHS) er en internasjonal forening for fagpersoner og forskere som er engasjert i temaer knyttet til kritisk kulturarvsforskning.

Laia Colomer vil delta på sesjonen “Migrant Heritage-Making» med innlegget “Curating mobilities/migration through a performative understanding of cultural heritage”. Laia deltar også på sesjonen “Heritage as pseudo-public space session med innlegget “People and memories move; heritage actually does not”.

Laima Nomeikaite vil delta på sesjonen “New Ways of Making Heritage Futures: Critical and Creative Approaches to People-Centred Methods” med innlegget “Heritage research and improvisational art practices: an exploration of urban space”.

Joel Taylor deltar på sesjonen “CRITICAL CONSERVATION FUTURES: New narratives for a profession and the process” med innlegget “Is the term “future generations” holding us back? A critical discourse analysis”

Paloma Guzman og Torgrim Sneve Guttormen vil sammen med Kalliopi Fouseki (UCL, UK) lede sesjonen «Utopias and Heritage Futures in Historic Urban Environments». Det vil under konferansen også bli en virtuell boklansering av antologien «Heritage and Sustainable Urban Transformations. Deep Cities (2019, Routledge) der Kalliopi Fouseki (UCL, UK), Torgrim Sneve Guttormsen og Grete Swensen er bokens redaktører.

Torgrim Sneve Guttormsen deltar i paneldebatt med tittelen «Migrant, Multicultural and Diasporic Heritage: Beyond and Between Borders», som også er tittelen på en helt fersk bok med samme tittel ute for salg i august der Guttormsen bidrar med et kapittel om norsk-vietnamesiske båtflyktningers kulturarv.