Notre Dame Paris
Notre-Dame de Paris Notre-Dame før brannen. Foto: Jose Losada CCBY2.0.

Notre-Dame-brannen et felles tap av kulturarv

Bildene fra Paris oppleves uvirkelige. Etter brannen i Notre-Dame har århundrer med kulturarv gått tapt for alltid. Reaksjonene fra hele verden vitner om hvor verdifullt kulturarv er i folks liv, sier Kristin Bakken som er direktør i NIKU.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Brannen som startet rett før klokka sju mandag 15. april ble først slukket i totiden på natta. I løpet av de over sju timene Notre-Dame stod i brann, ble mange umistelige kulturskatter slukt av flammene.

Kristin BakkenBakken er direktør for NIKU, og mener reaksjonen etter brannen vitner om hvor viktig kulturarv er i folks liv.

Notre-Dame unikt religiøst og kulturhistorisk bygg

Den gotiske katedralen Notre-Dame de Paris er en av Frankrikes høyest skattede bygg, og det med god grunn. Katedralen ble påbegynt i 1163, og det tok nær 200 år før den stod ferdig til åpning. Generasjoner av middelalderens dyktigste håndverkere og kirkekunstnere hadde da satt sitt preg på den.

Etter dette har den blitt bygd videre på kontinuerlig gjennom århundrene, og den har vært sentral i mange deler av europeisk historie. Direktør for NIKU, Kristin Bakken, mener dette er noe av det unike med katedralen:

– Notre-Dame er den mest kjente gotiske katedralen i verden, og er med på å definere Paris som kulturby og historisk by. Det er et bygd som har greid seg gjennom alle kriger på kontinentet, og som «alle» har et forhold til.

Ellen Hole er leder for konserveringsavdelingen i NIKU, og har blant annet jobbet med rehabilitering av kirker og skadeanalyse av bygninger.

– Bildene fra Paris oppleves uvirkelige. Kirka står i 800 år og så er det vår tid som ikke har klart å beskytte den. Det er uvurderlig kunst og arkitektur som har gått tapt i natt. Likevel blir jeg kanskje mest vemodig av å tenke på historien som ligger i bygget, alle håndverkerne som har jobbet der over århundrer, som har representert det ypperste innen sine fag.

Reaksjoner vitner om kjærlighet til kulturarv

Notre-Dame er en del av området Seinens bredder, som i 1991 ble en del av UNESCOs verdensarvområder. Dette er nok et vitnesbyrd på katedralen som en del av dette felles eide, mener Kristin Bakken, og kulturarv som verdifullt i menneskers liv.

– Jeg tror den sterke verdensomfattende reaksjonen vi har sett etter brannen startet handler om katedralens kulturhistoriske verdi. Kulturarv skaper fellesskap, og det er grunnen til at vi må ta vare på den.

Ellen Hole er også helt enig i dette, og trekker fram hvordan det midt oppi ulykken er rørende å registrere hvilken kraft som ligger i omsorgen vi har for kulturarv, og hvor viktig mange mener det er med bevaring.

– De sterke reaksjonene i Paris og Europa for øvrig viser hvor viktig kulturminner er for folk, hvordan de fungerer for samlingspunkter for oss. Jeg synes også det viser at Notre-Dame ikke bare er en fransk nasjonalskatt, men viktig og kjær for alle europeere og også langt utenfor Europa.

En brann som dette skal ikke få skje igjen

Ellen Hole mener alle vi som jobber med kulturminner må ta lærdom av brannen.

– Etter dette må vi være flinke til å trekke mest mulig kunnskap ut av hva som har skjedd og hvordan/hvorfor det kunne skje, hvordan redningsarbeidet fungerte. Lærdommen skal brukes internasjonalt til beste for kulturminnene og videre forvaltning.

Hos NIKU står brannsikkerhet høyt på agendaen og instituttet er en del av flere satsninger der målet er å redusere potensialet for branner og andre hendelser som kan skade norske kulturminner.