Kvenske bygninger

Rapport: Hvor kan vi finne kvenske/norsk-finske bygninger i Lenvik og Målselv?

NIKU har identifisert områder hvor det kan være mulig å finne kvenske/norsk-finske bygninger i de to kommunene i Troms. Les mer i denne NIKU-rapporten.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Kvenene/norsk-finnene utgjør en stor del av befolkningen i flere kommuner og på flere steder i Troms og Finnmark.

Ved å sammenstille informasjon fra ulike kilder, har NIKU funnet fram til og kartfestet områder hvor det er potensiale for funn av kvensk/norsk-finsk bosetning i Målselv og Lenvik kommuner.

Dette er områder hvor denne typen bosetning ikke tidligere har vært utredet og hvor kunnskapsgrunnlaget er sparsomt.

SEFRAK-registrert over eldre bygninger, folketellinger og Friis’ etnografisk kart fra 1861 utgjør det viktigste kildegrunnlaget i arbeidet.

Denne rapporten inngår i Riksantikvarens arbeid med å identifisere områder med potensial for kvenske/norsk-finske bygninger i Norge.

Last ned og les rapporten her.

Tegnforklaring Friis' etnografiske kart
Friis' etnografiske kartSpråkforskeren, teologen og forfatteren J. A. Friis (1821 – 1896) utga i 1861 «Ethnographiske kart over Finmarken». Kartmaterialet er en detaljrik framstilling av befolkningssammensetning med hensyn til etniske og språklige forhold i de kartlagte områdene i Finnmark, Troms og Ofoten i nordre Nordland. På bildet vises Friis’ kartsymboler/signaturer for etnisk tilhørighet, språk samt boform.

Flere interessante potensialområder

Det ble identifisert til sammen 56 potensialområder for kvenske/norsk-finske bygninger, 27 i Lenvik og 29 i Målselv kommune.

– Resultater viser at den kvensk/norsk-finske bosetningen har vært spredt og det er registrert mange enkelttreff i området. Kartleggingen utført og gjengitt i denne rapporten viser likevel flere interessante potensialområder i begge kommunene, heter det i rapporten.

Rapportforfatterne mener det er viktig å understreke at områder med få treff allikevel kan være interessante å undersøke nærmere.

Les mer og last ned rapporten her.