Manshausen i Steigen, Nordland (Foto: Snorre Stinessen)
Manshausen i Steigen, Nordland Foto: Snorre Stinessen

Bærekraftig kystturisme

Mobile Moods er et reiselivsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd hvor formålet er å utvikle mobile enheter som kan plasseres midlertidig. Nylig ble prosjektet presentert i Fiskeribladet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Enhetene skal områder hvor en permanent bygningsmasse ikke er økonomisk hensiktsmessig ei heller tjenlig ut fra miljøhensyn.

– Enhetene skal bygges med bærekraftige materialer, transporteres på en bærekraftig måte (kanskje til sjøs) og de skal ikke belaste kystens natur eller kulturminner. Lovverket åpner for en midlertidig plassering i to måneder, selvsagt avhengig av at man unngår verneområder, skriver prosjektleder Trude Borch i Akvaplan Viak

Spørreundersøkelse

Gjennom Mobile Moods har prosjektdeltakerne gjennomført en spørreundersøkelse til de 70 medlemsbedriftene i den nordlige reiselivsklyngen Arctic-365.

– Vi har fått bekreftet at interessen for norsk design og arkitektur er høy blant våre internasjonale gjester. Dette er bakgrunnen for at vi tenker at prosjektet Mobile Moods bør resultere i at det bygges enheter med høy arkitektonisk kvalitet og et materialvalg som gjenspeiler vår kystkultur, skriver Borch.

Tverrfaglig sammensetning av Mobile Moods

Mobile Moods er et 3-årig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og bedriftspartnerne NCE Fjord Tourism, Arctic-365, Fjærland Fjordstue Hotell, Proneo/Wild Norway, Hvitserk of Norway, LofotenMat og Lofoten Matpark. Forskningsinstitusjonene i prosjektet er Vestlandsforskning, Norsk Institutt for Kulturminneforskning og Akvaplan-niva.

Les hele kronikken her.