Manshausen i Steigen, Nordland (Foto: Snorre Stinessen)
Manshausen i Steigen, Nordland Foto: Snorre Stinessen

Bærekraftig kystturisme

Mobile Moods er et reiselivsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd hvor formålet er å utvikle mobile enheter som kan plasseres midlertidig. Nylig ble prosjektet presentert i Fiskeribladet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Enhetene skal områder hvor en permanent bygningsmasse ikke er økonomisk hensiktsmessig ei heller tjenlig ut fra miljøhensyn.

– Enhetene skal bygges med bærekraftige materialer, transporteres på en bærekraftig måte (kanskje til sjøs) og de skal ikke belaste kystens natur eller kulturminner. Lovverket åpner for en midlertidig plassering i to måneder, selvsagt avhengig av at man unngår verneområder, skriver prosjektleder Trude Borch i Akvaplan Viak

Spørreundersøkelse

Gjennom Mobile Moods har prosjektdeltakerne gjennomført en spørreundersøkelse til de 70 medlemsbedriftene i den nordlige reiselivsklyngen Arctic-365.

– Vi har fått bekreftet at interessen for norsk design og arkitektur er høy blant våre internasjonale gjester. Dette er bakgrunnen for at vi tenker at prosjektet Mobile Moods bør resultere i at det bygges enheter med høy arkitektonisk kvalitet og et materialvalg som gjenspeiler vår kystkultur, skriver Borch.

Tverrfaglig sammensetning av Mobile Moods

Mobile Moods er et 3-årig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og bedriftspartnerne NCE Fjord Tourism, Arctic-365, Fjærland Fjordstue Hotell, Proneo/Wild Norway, Hvitserk of Norway, LofotenMat og Lofoten Matpark. Forskningsinstitusjonene i prosjektet er Vestlandsforskning, Norsk Institutt for Kulturminneforskning og Akvaplan-niva.

Les hele kronikken her.