Bryggen i Bergen ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i 1979

Spørreundersøkelse om kulturarv i Skandinavia

Forskningsprosjekt skal undersøke departementer og direktorater som har kulturarv som arbeidsområde.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Høsten 2018 gjennomfører vi en digital spørreundersøkelse blant offentlige tjenestemenn/kvinner som jobber i skandinaviske departementer og direktorater som har kulturarv som del av din portefølje.

Hovedformålet med undersøkelsen er å få et komparativt materiale om kulturarv som faglig og politisk saksområde for å analysere likheter og forskjeller mellom de skandinaviske landene.

Kulturarv som saksområde

Undersøkelsen er inspirert av de norske sentraladministrasjonsundersøkelsene, men er spesielt rettet mot kulturarv som faglig og politisk saksområde.

Underveis i utviklingsprosessen har vi fått gode innspill til tema og spørsmål fra tjenestemenn/kvinner med bred erfaring fra sentraladministrasjonen i de skandinaviske landene.

Undersøkelsen utgjør første del av datainnsamlingen i forskningsprosjektet «Heritage politics at work: The future of the past in Scandinavia».

Er du interessert i å vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss:

Herdis Hølleland (herdis.holleland@niku.no)

Elisabeth Niklasson (enik@stanford.edu)