By Henny stokseth - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51501613
Kinsarvik kirke Fra 1160 Foto: By Henny stokseth - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51501613

«Nasjonale kulturminner er et statlig ansvar»

Det er på tide at regjeringen sørger for en økt innsats for å ta vare på de mest verdifulle kirkene, skriver KAs Øystein Dahle og NIKUs Kristin Bakken i en kronikk i Bergens Tidende.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

«Riksrevisjonen har fastslått at staten må gjøre mer for å ta vare på kirker med store kulturminneverdier. En ny nasjonal tilstandsundersøkelse viser at det er behov for økt innsats for de mest verdifulle kirkene. Nå er det på tide at regjeringen følger opp.»

Det skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og administrerende direktør Kristin Bakken NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning).

Statlig innsats virker

I en kronikk i Bergens Tidende trekker de fram hvordan statlig innsats for kirkebygg har hatt effekt i nyere tid: «Gjennom et eget stavkirkeprogram ble de 28 unike trekirkene fra middelalderen gitt et vesentlig vedlikeholds- og sikringsløft. Etableringen av en ordning der staten betalte rentene for lån til vedlikehold og investeringer (rentekompensasjonsordningen), ga en håndsrekning til kommuner som ville ta i et tak for å sette kirkene i stand. Resultatet ble at det økende forfallet bremset opp, og fra 2005 til 2009 ble den gjennomsnittlige tilstanden for alle kirkene noe bedre.»

Oppfordring til regjeringen

De to oppfordrer regjeringen til å etablerere et program for middelalderkirker i stein etter modell fra stavkirkeprogrammet.

«Staten må anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier og bidra med langsiktige ordninger og et kontinuerlig vedlikeholdsregime som sikrer disse kulturminnene for fremtiden. Det er ikke grunnlag for ytterligere utsettelse under påskudd av den pågående diskusjon om fremtidig trossamfunnslov. Vi ber derfor kulturministeren og klima- og miljøministeren vise handlekraft på kulturarvens vegne.»

Les hele kronikken i BT