Gåseflokk i Vestfold. Foto: Gørli Elida Bruun Andersen

Rapport: Gåsejakt i Vestfold

Jegeres synspunkter på jaktorganisering og forvaltning. Av Sanne Bech Holmgaard

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Denne studien bidrar til kunnskap om hvordan gåsejegere forholder seg til organisert gåsejakt og ser deres rolle som jegere i gåseforvaltningen.

Studiet er hovedsakelig basert på kvalitative intervjuer med jegere i Vestfold. De intervjuede jegere er alle opptatt av de skadevirkninger som landbruket opplever på grunn av økt antall gjess i området og ser sine jaktaktiviteter som en viktig del av forvaltningen av gås.

Gåsejakt er utfordrende

Samtidig beskriver de gåsejakt som en morsom og utfordrende jaktform. Informantene ønsker mer organisert jakt og at grunneierne tar en tydelig rolle i denne organiseringen.

Informantene ønsker generelt at det gis mer informasjon om hvorfor det jaktes på gås og hvordan denne jakten bidrar til å forvalte bestanden, både til grunneiere og til lokalbefolkningen generelt.

Informasjon om jegernes rolle i forvaltningen

Mer informasjon om jegeres rolle i forvaltningen vil kunne bidra til at flere grunneiere tillater jakt og ser hensikten med å organisere jakten for å bidra til et økt uttak.

Informantene er generelt positive til at et godt samarbeid mellom grunneiere og jegere rundt mer organisert jakt er mulig og at både bønder og jegere vil ha gavn av dette.

Last ned rapporten

Dette er en del av forskningsprosjektet «Gåsejakt i Vestfold og Østfold» (NINA)

Mer fra Nordområdeavdelingen

Les rapporten: Gåsejakt i Vestfold