BREXIT & HERITAGE

Hvilke implikasjoner får BREXIT for kulturarvsforskningen? Ny rapport med NIKU-bidrag.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I mars 2017 deltok Torgrim Sneve Guttormsen på vegne av NIKU på en workshop i London arrangert av Newcastle University med tittelen BREXIT & HERITAGE.

På workshopen diskuterte forskere fra Storbritannia, Norge og Serbia hvilke konsekvenser BREXIT får for Storbritannias kulturarvspolitikk.

Det er EU som har finansiert deler av både forskningen og forvaltningen av landets kulturarv og kulturminner.

Hvilke erfaringer vil norske forskere utfra vår posisjon utenfor EU kunne dele i denne sammenhengen.

Nå er det lansert en webside med lenke til workshop-rapporten:

Heritage Value