Huseiere og energieffektivisering av eldre bygninger

Hvilken betydning har holdningene til eierne av historiske bygg når det gjelder energieffektivisering?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

De senere årene har energieffektivisering blitt stadig bedre. I følge EU finnes det likevel fortsatt et potensiale for å få enda mer effektiv energiutnyttelse, særlig i bolighus.

Hvilken betydning har holdningene til eierne av historiske bygg når det gjelder energieffektivisering?

Dette har NIKUs Anne Cathrine Flyen og Fredrik Berg med medforfattere utforsket i sin nylig publiserte artikkel i Journal of Cultural Heritage:

User-driven energy efficiency in historic buildings: A review