Altertavlen i Olden gamle kirke

Den vakre altertavlen er nå ferdig konservert av NIKUs malerikonservatorer.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Olden gamle kirke er bygget på samme stedet der det tidligere har stått en stavkirke fra rundt 1300 og en tømmerkirke fra 1746.

Etter tømmerkirka ble ødelagt i en storm 11 år etter, ble den nåværende gamlekirka bygget i 1759.

– I 1772 fikk kirka altertavlen vi ser i dag, trolig laget av Vallentin Wedel fra Bergen, sier Nina Kjølsen Jernæs som har vært NIKUs prosjektleder for arbeidet.

Kirken er i dag listeført, og brukes ikke lenger som sognekirke etter at den nye kirka ble bygget i 1934. Den brukes til ulike arrangementer om sommeren, til konserter og bryllup.

Olden kirkeOlden kirke ligger vakkert til i Stryn kommune i Nordfjord.

Altertavle i dårlig stand

På befaring våren 2016 ble det klart at altertavlen hadde dårlig tilstand, og det var løs maling.

Særlig ille var Moses-skulpturen på altertavlens venstre side. Derfor ble skulpturen fraktet til NIKUs atelier for behandling, mens resten av altertavlen ble behandlet for løs maling da skulpturen ble returnert i juni 2017. Prosjektet ble finansiert av Riksantikvaren.

Siden kirken ikke er oppvarmet, lider ikke kirkekunsten under store temperatursvingninger fra ovn eller annen oppvarmingskilde.

– Årsaken til den dårlige tilstanden er trolig heller knyttet til original materialbruk. Problemene vi ser i dag var ble også påpekt av konservatorer fra Riksantikvarens Vestlandsatelier på 1960-tallet, sier Jernæs

Moses-skulpturSkulpturen ble tatt inn til atelieret for behandling. Bilde etter konservering
Avskallet og løs malingMoses-skulpturen var i veldig dårlig tilstand. Detaljer fra før konservering.

Avskallet maling

Når det er løs maling på dekorert interiør, skulpturer eller malerier, så er det konservatorens jobb å feste den originale løse malingen tilbake på riktig sted.

– Dette er tidkrevende arbeid, men til gjengjeld blir resultatet en gjenstand med høy kunst- og eller kulturhistorisk verdi som i liten grad er endret etter behandlingen, sier Jernæs.

Der maling allerede har falt av, maler konservatoren inn i skadeområdet med egnet type maling og riktig farge.

Altertavlen i Olden kirke ble også renset for gamle retusjer som var påført over original maling. Støv, smuss, fugleskitt, samt rennmerker og dråper av gulnet ferniss ble også renset bort.

RetusjeringNina Kjølsen Jernæs retusjerer de siste skadene med stødig hånd.

Klimaovervåking i kirken

NIKU har også logget klimaet i ett år for å kunne se hvordan temperatur og luftfuktighet svinger i løpet av dagen og i løpet av årstidene.

Det er mulig å gjøre mindre tiltak i kirken som kan bedre klimaet for altertavlen, og NIKU vil kunne gi anbefalinger basert på loggingen.

Nå er altertavlen i god stand, og de mange turistene som besøker kirken hver dag kan få oppleve en 1700-tallskirke som er godt ivaretatt.

Altertavlen i Olden kirkeAltertavlen etter konservering.