Å få sin samling eller enkelte gjenstander tilsynsvurdert kan være en preventiv måte å ivareta sin kunstsamling.

Oppdag skader før de blir store

Tilstandsvurderingen kan bidra til at skader eller nedbrytningsprosesser oppdages før det er behov for større konserveringsinngrep.

NIKU har bred erfaring på tilstandsvurdering av kunst og interiør. Vi har oppdrag for museer og andre institusjoner som spenner fra tilstandsvurdering av et enkelt kunstverk til hele samlinger.

Bevaringsplan

Med utgangspunkt i en tilstandsvurdering, vil NIKU kunne utarbeide behandlingsforslag og anbefale prioritering for videre tiltak. For større samlinger kan NIKU utarbeide en bevaringsplan.

Med denne dokumentasjonen vil oppdragsgiver ha bedre grunnlag for å legge langsiktige planer for bevaring. Ved behov gis også råd om vedlikehold, oppbevaring, utstilling og pakking i forbindelse med transport.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.