NIKUs mobile og digitale røntgenutstyr er egnet for undersøkelser i felt og samlinger, og er en type ikke-destruktiv analysemetode.

Røntgen virker på flere materialer

Utstyret kan brukes på malerier, skulpturer, bygninger og jordfunn. Metoden kan brukes på ulike materialer, som lerret, tre, stein, metall, bein og gips.

Formålet med en røntgenundersøkelse kan være å undersøke skadeomfang i skulptur som ikke er mulig å se med det blotte øyet.

Se underliggende malingslag

røntgen

Ved røntgenundersøkelse av malerier kan det være mulig å se underliggende malingslag som kan gi viktig informasjon om maleriets datering og historie.

Siden NIKUs røntgenapparat er lite og portabelt, er det også mulig å ta ut i felt og undersøke konstruksjon av bygninger.

Les NIKU Oppdragsrapport om Prestefrueportrett fra Kvikne kirke

Les om Røntgen og arkeologi

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.