Krusifikset fra Vinger kirke i 1925, tatt av Riksantikvarens restaureringskonsulent Domenico Erdmann Foto: Riksantikvaren
Krusifiks Krusifikset fra Vinger kirke i 1925, tatt av Riksantikvarens restaureringskonsulent Domenico Erdmann Foto: Riksantikvaren

Hvordan ser konservatorer på sin egen rolle?

– En refleksiv studie med utgangspunkt i konservering og restaurering av kirkekunst

Konservatoren vurderer og balanserer gjenstanders forskjellige verdier gjennom sitt arbeid, og har derfor innflytelse på hvordan gjenstander forstås, oppleves og verdsettes, både nå og i fremtiden.

Restaurering, både bruken av begrepet og hvilken plass estetiske inngrep har i konservatorens virksomhet, er omdiskutert tema i vårt fag. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan konservatorer i Norge i dag forholder seg til de etisk utfordrende sidene ved vårt fag ved å se på behandling av maleri og bemalt skulptur fra kirker. Fokus ligger på de delene av behandlingen som av mange refereres til som «restaurering». Formålet med studien er å utforske hvordan konservatorer tenker om konservering og restaurering av kirkekunst, hva som spiller inn på våre avgjørelser, hva vi tenker om egen rolle og hva vi legger vekt på i arbeidet vårt.  Studien har en induktiv og utforskende form som åpner for at nye tema og problemstillinger kan komme opp underveis i prosessen.

Kirkekunst er valgt som tema av flere årsaker: for det første er kirkebygningene, med kunst og inventar, blant de viktigste kulturminnene vi har i Norge, i tillegg er forvaltning av kirkekunsten interessant fordi disse gjenstandene er bærere av mange ulike verdier og funksjoner i samfunnet.

Prosjektet omfatter intervjuer med yrkesaktive konservatorer som jobber med behandling av maleri og bemalt skulptur fra kirker.

Ansvarlig: Christina Spaarschuh og Hanne Moltubakk Kempton

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Nyheter og aktiviteter