Wurihan

  • Forsker

Telefonnummer: 99857309

E-post: wurihan@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Wurihan ble født i Indre Mongolia, Kina, og er en antropolog med en flerspråklig bakgrunn og forfatter av en prisbelønt fagartikkel.

Hun tok doktorgraden sin ved antropologifakultetet ved Peking University, Kina. Forskningen hennes fokuserer på sosiale endringer, forholdet mellom mennesker og dyr og flytting og fortrengning av nomadefolk. Hun har gjennomført feltarbeid i nomadiske samfunn i Indre Mongolia siden 2017.

Wurihan jobber for øyeblikket som postdoktorforsker på prosjektet «Complexity.» Hennes forskningsinteresser i prosjektet ligger innen emner som samarbeidsatferd i nomadesamfunn som hybride fellesskap der mennesker (gjetere) eksisterer sammen med forskjellige ikke-menneskelige enheter.

Utvalgte prosjekter