Tuva Mellum

  • Sekretær

Telefonnummer: 404 48 257

E-post: tuva.mellum@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Tuva Mellum er sekretær med ansvar for resepsjon, sentralbord, post og arkiv, samt adgangskontroll og brannvern.

Tuva tok International Baccalaureate ved Skagerak International School, og har studert engelsk fagspråk ved HiØ og NHH. Hun har jobbet flere år innen kontoradministrasjon i Storbritannia, og senere som kursadministrator ved Norsk jernbaneskole på Grorud.

Tuva har vært ansatt i NIKU siden 2021.