Sunniva Wilberg Halvorsen

  • Arkeolog —
  • I permisjon

Telefonnummer: 905 51 982

E-post: sunniva.halvorsen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Sunniva Wilberg Halvorsen er arkeolog, og arbeider til daglig ved NIKUs kontor i Tønsberg. Hennes oppgaver er som prosjektleder, saksbehandler og utgravningsleder knyttet til arkeologiske undersøkelser i middelalderbyer, kirker, borger og klostre.

Halvorsen har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun også har tatt emner innen historie og religionsvitenskap. I tillegg har hun en spesialisering i tekstilvitenskap fra Högskolan i Borås, samt et årsstudium i Friluftsliv, natur og kulturveiledning ved Høgskolen i Telemark. Hun har flere års erfaring fra arkeologiske undersøkelser som sjakting, maskinell overvåking, flateavdekking og utgravninger, og har arbeidet innenfor museumsvesenet og kommunal forvaltning. Tidligere har hun vært engasjert som arkeolog ved universitetsmuseene i Oslo og Stavanger, og har gjort registreringsarbeid for fylkeskommunene i Troms, Oppland, Buskerud og Møre og Romsdal.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: