Lena Gross

  • Forsker —
  • Sosialantropolog

Telefonnummer: 904 08 297

E-post: lena.gross@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Lena Gross er forsker ved Nordområdeavdelingen. Hen har en PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo fra 2019.

Gross primære forskningsinteresser er tradisjonell kunnskap og kunnskapshierarkier, relasjoner til land(skap), urfolk og minoritetsforhold, kjønn, ressursutvinning i Sápmi og Canada, i tillegg til samfunnsvitenskapelig kvalitativ metodeutvikling.

Hen befinner seg både teoretisk og metodisk i et skjæringspunkt mellom urfolks-, queer- og kjønns-studier og sosialantropologi.

Gross har jobbet som postdoktor (finansiert av NFR som del av INDKNOW- prosjektet) ved Senter for Samiske Studier (SESAM) ved UiT – Norges arktiske universitet siden 2020.

For tiden deler hen tiden sin 50% -50% mellom NIKU og SESAM.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: