Josephine Munch Rasmussen

  • Forsker

Telefonnummer: 97506326

E-post: josephine.rasmussen@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Josephine Munch Rasmussen er forsker med bakgrunn fra arkeologi og offentlig kulturminneforvaltning. Hun avla PhD i arkeologi ved Universitetet i Oslo i 2014. Siden har hun arbeidet tverrfaglig og har publisert på tvers av felt som arkeologi, kulturarv, kritisk teori, museumsvitenskap, rettsvitenskap, og medievitenskap.

Josephine har lang erfaring med forskningskommunikasjon, både offentlig og i undervisningssammenheng. Hun har utviklet kurs og undervisningsemner ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, og Politihøgskolen i Oslo. Hun har omfattende erfaring som underviser på bachelor-, master-, og PhD-nivå, med fokus på tema som kulturarv, konflikt, kunstkriminalitet, kunnskapshistorie og forskningsetikk.

Fra 2016 til 2018 jobbet hun som forskningskoordinator i NIKU, og fra 2018 til 2022 var hun midlertidig engasjert som postdoktor ved Universitetet i Agder. Josephine kom tilbake til NIKU i 2022, denne gangen som forsker. Hun jobber med kritisk proveniensforskning og forsker på institusjons- og samlingshistorie, repatriering, kulturarvsdiplomati og internasjonal handel med forfalskede, stjålne, og tvilsomme arkeologiske gjenstander og manuskripter.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter