Hole Fisktjønmo

Guro Lovise Hole Fisktjønmo

  • Biolog —
  • Stipendiat

Telefonnummer: +4790549685

E-post: guro.fisktjonmo@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Guro Lovise Hole Fisktjønmo er stipendiat ved NIKU. Hun har en mastergrad i biologi fra UiT – Norges Arktiske Universitet og har tverrfaglig erfaring både inne forvaltning og forskning.

Doktorgradsprosjektet er en del av ERC-prosjektet From small-scale cooperative herding groups to nomadic empires – a cross-cultural approach (Complexity)”. Der skal hun jobbe med nomadiske pastoraliseter i Mongolia og undersøke evolusjonære faktorer som påvirker samarbeid. Prosjektet skal også ha er komparativt aspekt gjennom å se på pastorale system i ulike deler av verden.

I mastergradsavhandlingen skrev hun om hvordan ressursfordeling mellom generasjoner kan manipuleres. I dag jobber hun tverrfaglig i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og økologi med spesifikt fokus på samarbeid i pastorale systemer. Guro har tidligere jobbet som feltassistent og rådgiver i NIKU. Der har hun bland annet jobbet med tradisjonell kunnskap blant laksefiskere i Tanavassdraget (Tanaelva) og samarbeid blant samiske reindriftsutøvere (Hierarchies).

Hun har tidligere jobber som rådgiver på Reindriftsavdelingen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark der hun jobbet med forvaltning og konsekvensene klimaendringene har på reindrifta.

Nøkkelkvalifikasjoner: samarbeid, evolusjon, pastorslisme, adferdsøkologi, humanøkologi, samisk reindrift, forvaltning, sosial organisering, kvantitative og kvalitative metoder, klimaendringer.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: