Hole Fisktjønmo

Guro Lovise Hole Fisktjønmo

  • Rådgiver

E-post: guro.fisktjonmo@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Guro Lovise Hole Fisktjønmo er biolog og har jobbet som fagkonsulent i NIKU siden 2019.

Hun har en mastergrad i biologi fra UiT – Norges Arktiske Universitet, der fokuset var på hvordan ressursfordeling mellom generasjoner kan manipuleres. Siden 2017 har hun studert Praktisk Pedagogisk Utdanning ved UiT og jobbet som feltassistent i NIKU. I dag jobber hun tverrfaglig i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og økologi med spesifikt fokus på samarbeid i pastorale systemer.