Emil Storebakken

  • Seniorrådgiver —
  • Økonomirådgiver

Telefonnummer: 90085575

E-post: emil.storebakken@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Emil er økonomikonsulent og prosjektkontroller i NIKU. Han startet i februar 2022.

I 2016 ble Emil ferdig utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim, avdeling NTNU. Han har fordypning i økonomistyring, og tok et semester av mastergraden på UC Berkeley Extension med fag innenfor prosjektledelse.

Etter utdannelsen har Emil jobbet som regnskapskontrollør med hovedfokus på arbeidsgivers plikter i forbindelse med lønn. Gjennom disse årene hadde han også mye ansvar med opplæring og oppfølging av kollegaer i det samme arbeidet.