Kulturarv og samfunn

Avdeling for Kulturarv og samfunn leverer forskning og utredning knyttet til kulturarv og kulturminner i en landskaps- og samfunnsmessig kontekst, slik det inngår i samfunnsutvikling, planlegging og forvaltning.

Knut Fageraas_BW

Kontakt oss

Knut Fageraas er avdelingsleder for Kulturarv og samfunn

Kontakt Knut

Prosjekter

Siste nytt