Muligheter i en desentralisert kulturminneforvaltning

Desentralisering av kulturminneforvaltningen er et politisk mål hvor ansvar flyttes til et lavere forvaltningsnivå og nærmere befolkningen den gjelder. I dette delprosjektet undersøkes måter for demokratisk deltakelse og sosial samhandling i lokalt basert kulturminneforvaltning.

Formålet med forskningen er å framskaffe kunnskap om former for medvirkning og samhandling som kan bidra til at kulturarv i økt grad blir en ressurs for lokalsamfunnsutvikling.

Ett av casene som studeres med dette som innfallsvinkel er restaurerings- og stedsutviklingsprosjektet Vardø Restored, som drives delvis i offentlig og privat regi, og med verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren.

Prosjektansvarlig: Knut Fageraas og Siv Leden

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018

Siste nytt