Kurs i geofysiske undersøkelser på Universitetet i Reykjavik.

Denne uken gjorde NIKUs fagfolk geofysiske undersøkelser utenfor den islandske presidentboligen.

Do you think this is as exciting as we do? Share this Facebook Twitter

Denne uken dro fagfolk fra avdeling for digital arkeologi og kollegaer fra LBI-ArcPro for å forelese på Islands Universitetet.

Geofysiske muligheter på Island

De ble invitert av professor Steinunn Kristjánsdóttir pa arkeologisk- og Ármann Höskuldsson, geologisk institutt for å holde et kurs om bruk av geofysiske undersøkelsesmetoder innen arkeologi.

Deltagerne var både studenter og ansatte på Universitetet. Fra NIKU reiste mag. art. Erich Nau og dr. Knut Paasche som begge er forskere og arkeologer ved NIKU.

Fra Universitetet i Wien kom vår samarbeidspartner fra forskningsprosjektet LBI-ArcPro geofysiker dr. Immo Trinks.

I tillegg til undervisningen holdt Knut Paasche en åpen forelesning om tematikken på Nationalmuseet i Reykjavik.

Enkel georadarNIKUs Erich Nau og islandske studenter

Presidentboligen og Snorre

Som case studie er det valg et område på Bessastaðir på Álftanes utenfor Reykjavik. Her har det tidligere vært arkeologiske undersøkelser.

Bessastaðir  pá Álftanes er i dag den islandske presidentboligen. Ifølge arkeologiske utgravninger 1987-1997, under ledelse av Gudmundur Ólafsson, national museum Islands, skal plassen ha vært bebodd helt tilbake til vikingtid.

På 1200-tallet hadde Snorre Sturlason en av sine gårder her ute. Etter drapet på Sturlason i 1241, falt eiendommen under kong Håkon Håkonsson og i middelalderen fungerte den som boplass for de øverste norske tjenestemennene i landet, og videre på 1600-tallet for de danske.

Dagens hovedbygning ble først oppført i 1761–66.

CaseneTestområder på Island

Selv om hensikten denne gangen er utprøving av utstyr og opplæring i bruk av metodikken, håper forskerne at det vil dukke opp nye arkeologiske funn fra denne spennende lokaliteten i Islandsk, Dansk og Norsk historie.