Spesialkunnskap er nødvendig for å sikre at verneverdige bygninger blir ivaretatt eller videreutviklet på best mulig måte.

Kunnskap og dokumentasjon

NIKU har omfattende kompetanse innenfor bygningshistorie og bygningsvern. Vi skaffer kunnskap om en bygnings historie og endringer på forskjellige måter.

De to viktigste er bygningsarkeologiske undersøkelser og arkivundersøkelser. Ved å kombinere dem kan vi få rikere og sikrere resultater.

Manuelle og digitale metoder

NIKU tilbyr dokumentasjon og oppmåling av bygninger med både tradisjonelle manuelle metoder og med digital skanning, fotodokumentasjon og rektifisering av foto.

Vi arbeider med eldre bygningsteknikk, historiske interiører og rekonstruksjoner.

NIKU gir også råd om materialbruk og overflatebehandling i verneverdige bygninger.