NIKU har kompetanse for å vurdere de kulturhistoriske verdiene, sette dem i sin kontekst, analysere bygningenes potensiale, og foreslå kulturminnefaglig vel begrunnede utviklingsmuligheter.

Bygningsmiljø og kulturminner

NIKU vurderer byer og tettsteders kulturhistoriske verdier, setter dem i kontekst og foreslår velbegrunnede utviklingsmuligheter.

Våre byer har vokst og utviklet seg gjennom flere hundre år.

  • Hvordan bør de kulturhistorisk verdifulle bygningene i byene forvaltes i fremtidens fortettede bystrukturer?
  • Hvilke kulturminnefaglige premisser bør legges til grunn for hvordan eksisterende bygninger kan integreres i nyutviklede bymiljøer?

NIKU har kompetanse for å vurdere de kulturhistoriske verdiene, sette dem i sin kontekst, analysere bygningers potensiale, og foreslå kulturminnefaglig vel begrunnede utviklingsmuligheter.

Marianne Borge

Kontakt oss

Marianne kan svare deg på spørsmål om byutvikling og kulturminner

Kontakt

Prosjekter