Forvaltning-SIS

Hva vil det si å forvalte et kulturminne? Hvilke utfordringer står dagens kulturminneforvaltning overfor? Hvilke møtepunkter har kulturminneforvaltningen med den øvrige samfunns-forvaltningen, og hvordan kan den som offentlig politisk verktøy utvikles som samfunnsressurs i dag?

Les mer om forvaltning-SIS

By-SIS

Urban transformasjon representerer utfordringer og muligheter for kulturarven. Når presset er sterkt på arealene er det spesielt viktig at byplanleggingen er basert på veloverveide beslutninger omkring vern og utvikling.

Les mer om By-SIS

Bygning-SIS

Det strategiske instituttprogrammets mål er å bidra med kunnskap slik at bygninger løpende forvaltes på en slik måte at de kan gi brukerne i dag gode opplevelser og en tilknytning til historien, og overleveres fremtidens samfunn som en verdi og en informasjonskilde til bygnings- og samfunnshistorien.

Les mer om Bygning-SIS

Krigsminne-SIS

Fra skrot til kulturminne – Kulturminnefaglige utfordringer i forvaltningen av krigsminner. Formålet med SIS-en er å belyse og undersøke den gjensidige påvirkninga mellom menneske, materiell kultur og landskap i moderne industrielle væpna konflikter fra det 20. og 21. århundre.

Les mer om Krigsminne-SIS