Risør kirke
Risør kirke Prosjektleder Nina Kjølsen, Anne Ørnhøi og Carina Igelstad retusjerer skadene på prekestolen i Risør kirke. UNDER: Engelen på høyre side av altertavlen før og etter konservering. Den hadde opprinnelig maling og to lag fra 1895 og 1928. Med en liten pensel ble lim påført under malingslaget. Deretter ble det brukt lokalvarme og press for å feste malingen.

Prekestolen og altertavlen i Risør kirke

En engel på høyre side av altertavlen i Risør kirke har i løpet av de siste 20 årene mistet mye maling, og mer sto i fare for å forsvinne. Både altertavlen og preke-stolen har vært på Riksantikvarens prioriteringsliste over ventende konserveringsarbeider.

Derfor har konservatorer fra NIKU  brukt tre uker til konsolidering (sikring av løs maling), rensing, fernissering og retusjering, for å bevare inventaret best mulig.

NIKUs konservatorteam bestod av prosjektleder Nina Kjølsen, Anne Ørnhøi, Dagheid Berg, Ingrid Matheson, Carina Igelstad og hospitant Magalie Bonaud.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren