Bryggene i Trondheim. Foto Fred Kamstra. CC0.
Bryggene i Trondheim De kjente bryggene i Trondheim må skånes når nedbøren øker og havnivået stiger. Bryggene er en av casene de skal jobbes med i MICHON. Foto: Fred Kamstra. CC0.

Hvordan skåne kulturminner fra klimaendringene

Hvordan kan vi jobbe bedre lokalt for å skåne kulturminner mot skader fra klimaendringer og ekstremhendelser?  I forskningsprosjektet  «Mitigation measures for cultural heritage from natural and anthropic extreme hazards (MICHON)» skal NIKU jobbe for at historiske bygninger får en større plass når beredskap planlegges på kommunalt plan.

I et endret klima med mer styrtregn, økt havnivåstigning, stormflo og brannfare er vernede og fredede bygninger stadig mer sårbare. Vi vet at dette er noe som ikke kan løses innenfor kulturminnevernet alene eller på kun ett forvaltningsnivå. Kulturminner som gruppe får ofte ikke nødvendig fokus når man jobber med forebyggende tiltak på kommunalt plan.

I løpet av perioden 2021-2023 vil vi invitere til arbeidsmøter og praktiske øvelser i samarbeid med Kristiansand, Lillesand og Trondheim kommune. Disse skal utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med kommunene, på tvers av enheter, etater og fagfelt.

Parallelt med det praktiske arbeidet sammen med kommunene vil det foregå forskning. Vi kommer til å kartlegge hvilken kunnskap og metoder som finnes i andre land, som vi også kan dra nytte av i Norge. Hvordan kan man aktualisere internasjonal forskning og allerede eksisterende veiledere slik at de i større grad blir en integrert del av norsk kulturminneforvaltning?

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Tidsperiode
    2021-2023