Nedbrutt treverk på Russekeila, Svalbard
Ikke lett å forstå at dette er et kulturminne Svært nedbrutt treverk i restene etter den russiske fangsstasjonen i Russekeila på Svalbard. For de fleste er det vanskelig å forstå at dette er et kulturminne. Foto: Anne-Cathrine Flyen, NIKU

Deterioration and decay of wooden cultural heritage in Arctic and Alpine environments

Sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Det Kongelige Akademi – institutt for konservering (Danmark) og Mycoteam har NIKU fått støtte til forskningsprosjektet Deterioration and decay of wooden cultural heritage in Arctic and Alpine environments, med kortformen ArcticAlpine Decay, fra Forskningsrådets polarprogram.

ArcticAlpine Decay skal se på det kombinerte stresset fra biologisk nedbrytning og turisme på sårbare kulturminner på Svalbard og i høyfjellet på fastlandet.

Vi vet ikke så mye om den biologiske nedbrytningen på kulturminner i høyfjellet, samtidig som vi har en viss grunnleggende kompetanse på dette fra kulturminnene på Svalbard. Det er viktige likhetstrekk ved kulturminnene og påkjenningene på Svalbard og i høyfjellet på fastlands-Norge, og det er derfor svært interessant å se nedbrytningsmekanismer og påkjenninger på disse to områdene i sammenheng og i et klima-perspektiv. ArcticAlpine Decay har likhetstrekk med NIKU-prosjektene Parkas og Cultcoast, og vil samarbeide med disse.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Store Norske Spitsbergen Gruvekompani, Kings Bay AS, Riksantikvaren, Den Norske Turistforening og Vestland fylkeskommune.

Prosjektleder NIKU: Anne-Cathrine Flyen

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2021-2024