Typisk sekvens fra en borelengde, her fra Bryggen i 2023. Trefliser, never, nøtteskall, fruktsteiner, mose, skjell, dyrebein og lær er blant de vanlige komponentene i kulturlagene. Foto: NIKU

Bybanen Bergen sentrum-Åsane, grunnundersøkelser

Bybanen Utbygging AS har søkt om å få gjennomføre grunnboringer innenfor det automatisk fredede kulturminnet Middelalderbyen Bergen. Boringene skal bidra med supplerende informasjon for prosjektering av den nylig vedtatte bybanetraséen fra Bergen sentrum til Åsane.

Potensialet for konflikt med intakte automatisk fredete levninger er vurdert som høyt for de omsøkte punktene. NIKU skal derfor dokumentere og ta ut prøver for analyser fra til sammen 28 av de 46 omsøkte punktene.

Prosjektleder: Ambjørg Reinsnos

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Bybanen Utbygging (Vestland fylkeskommune)
  • Tidsperiode
    2024 (oppstart uke 25)

Siste nytt

Den glemte byen Borgunds vekst og fall

Borgundkaupangen på Sunnmøre er en av Norges forsvunne byer. I et nytt prosjekt ledet av Universitetsmuseet i Bergen skal forskerne gjenbesøke arkeologiske funn fra 50- og 60-tallet, og se hva de kan fortelle om byen som forvant for 500 år siden.