Moderne kunst og samtidskunst

NIKU utfører tilstandsvurdering og konservering av moderne kunst og samtidskunst for museer, næringsliv eller private eiere

NIKU gjør oppdrag for museer og andre institusjoner som har behov for tilstandsvurdering eller konservering av moderne kunst og samtidskunst. Oppdragene kan spenne fra tilstandsvurdering av et enkelt kunstverk til hele konservering av hele samlinger. På denne måten er det lettere for deg som eier å forvalte din kunst på en god måte, prioritere behandling og tiltak eller legge langsiktige planer for bevaring.

Moderne kunst og samtidskunst har stor variasjon i materialbruk. Ulike materialer kan også være satt sammen på en slik måte at verket brytes ned. Grundig materialkunnskap er derfor en viktig del av bevaringsarbeidet og denne kunnskapen har vi i NIKU.

Behandling kan innebære stabilisering av løs maling eller annet materiale, retusjering og ulike former for overflatebehandling.

I tillegg kan NIKU bistå med analyser av materialer, for eksempel der verk har forandret seg etter salg. NIKU kan også kontaktes for konsultasjoner i forbindelse med forsikringssaker.

Vi gir også råd om oppbevaring, utstilling og pakking i forbindelse med transport.

Bildet over er et utdrag fra Anselm Kiefers «Ladder to the Sky» 1990-1991, i eie av Astrup Fearnley Museet. NIKU behandlet verket i 2015.

Bernhard FolkestadKonservator Barbro Wedvik i arbeid med Berhard Folkestads (1879-1933) motiv fra Drammen havn.

Kontakt oss

Christina Spaarschuh er malerikonservator i NIKU og kan bistå med tilstandsvurdering og konservering av moderne kunst og samtidskunst.

Kontakt