NIKU har nasjonal og til dels internasjonal spisskompetanse når det gjelder kirker, kirkegårder og klostre fra så vel middelalder som nyere tid.

Kompetanse på kirker og kirkegårder

Kvinnherad kirke

Kvinnherad kirke fra 1255. Foto: Kirkesøk

Vi gjennomfører utredninger, forsking, registrering, utgraving, interiør, overflatedokumentasjon og landskapsanalyse.

Vi har forskere og teknikere på fagområder som arkeologi, kunsthistorie, liturgi, arkitektur, kirkehistorie, ingeniørkunst, humanosteologi og konservering.

Ved å anvende moderne høyteknologi har vi kunnet foreta raske og svært nøyaktige registreringer av så vel stående murverk som skjulte strukturer under bakkeoverflaten.

Faglig forsvarlig

I middelalderbyene kommer man pga. bygge- og reparasjonsprosjekter med jevne mellomrom i kontakt med kirkeruiner og nedlagte kirkegårder.

Det som i dag er store og moderne byer – Oslo, Sarpsborg, Tønsberg, Skien, Bergen og Trondheim – var byer også i middelalderen, og i disse byene ble det bygd svært mange kirker og klostre.

Slike anlegg var svært viktige i dagliglivet for middelalderens mennesker. Det er viktig at disse kulturminnene undersøkes og dokumenteres på en faglig forsvarlig måte.

Les mer om kirkebygninger

Les mer om konservering av kirkekunst og inventar.

Kirkesøk har en fin oversikt over kirkebygninger – både gamle og nye.