ransformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger er ofte miljømessig bedre enn å bygge nytt. Med LCA kan fordeler og ulemper med ulike rehabiliteringsstrategier enkelt sammenliknes, og fungere som et godt komplement til mer konvensjonelle vurderinger.

Life cycle assessment and historic buildings

NIKU conducts research and offers consultancy addressing life cycle assessments in transformation and development projects.

Refurbishment policies for the historic segment of the building stock should be carefully promoted in the process of addressing the transition to a low-emission society. Calculating greenhouse gas emissions with life cycle assessments beforehand has proven to be an important addition to the assessment of historic values in connection with developmental projects.

By calculating various types of impacts related to refurbishment or energy efficiency measures we are increasing our knowledge platform in order to make better decisions in other planning and building cases.

Contributing to sound mitigation and preservation strategies is a prioritized action at NIKU. Inquiries regarding potential research partnerships can be addressed to Fredrik Berg.

Recent publications:

https://www.mendeley.com/catalogue/life-cycle-assessment-historic-buildings-energyefficiency-refurbishment-versus-new-construction-norw/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S129620741730362X

 

 

 

Utbyggere og forvaltere trenger målbar beslutningsstøtte som kombinerer kulturhistoriske aspekter og klimamessige konsekvenser tidlig i prosessen.  Ved å lage beregninger på ulike bygningstypologier øker vi også kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta de klimamessig riktige valgene i andre plan- og byggsaker.  Livsløpsanalyse (LCA – Life Cycle Assessment) er den mest brukte metoden for å vurdere miljøpåvirkning forbundet med oppgradering, drift, vedlikehold og avhending av materialer over hele livsløpet til en bygning.  Vi gjennomfører LCA på bakgrunn av en kartlegging av material- og energibruk knyttet til forskjellige stadier i bygningens utvikling. Dette innebærer kartlegging av: -	Nåtilstand: årlig energibruk, utslipp knyttet til forventet vedlikehold og avhending etter endt levetid -	Planlagt tilstand: årlig beregnet energiforbruk, utslipp knyttet til forventet materialbruk og vedlikehold samt avhending (enten for en spesifikk oppgraderingsstrategi, eller et sett utvalgte «best-practice» tiltak for en gitt bygningstype og alder)
Knowledge and measuresThere is a need for measurable knowledge of means and strategies that can reduce emissions during development – and densification projects that assess alternative uses for existing buildings.
Transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger er ofte miljømessig bedre enn å bygge nytt. Med LCA kan fordeler og ulemper med ulike rehabiliteringsstrategier enkelt sammenliknes, og fungere som et godt komplement til mer konvensjonelle vurderinger.
There is a need for measurable knowledge of means and strategies that can reduce emissions during development – and densification projects that assess alternative uses for existing buildings.

 

 

Fredrik Berg

Kontakt oss

Fredik Berg is a Building Conservator specializing in preservation and development of the built historic environment

Kontakt