Wenche Nygård Kristiansen

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

E-post: wenche.kristiansen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Wenche har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, og ble ferdig utdannet i 2017. Hennes første feltsesong var sommeren 2015, og siden da har hun vekslet mellom å jobbe som feltarkeolog for Kulturhistorisk Museum og for NIKU, Oslo.

Wenche er interessert i jernalder- og middelalderarkeologi i Norge, og begynner å få en del erfaring innen disse periodene. Hun synes det er ekstra spennende med gravskikk, og hvordan vi levende strukturerer våre døde i samfunnet. Denne tematikken skrev hun om i sin masteroppgave.

 

Utvalgte prosjekter