Solfrid Granum

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: solfrid.granum@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Solfrid studerte ved Universitetet i Oslo og var innom fag som etnologi og kunsthistorie før hun begynte på Arkeologi.

Hun har i flere år jobbet for Kulturhistorisk museum med for det meste steinalder, men har også deltatt på noen jernalderprosjekter også.

I år er Solfrid storfornøyd med muligheten til å bli kjent med sin egen hjemby Oslos middelalder.

I katogorien sære interesser har hun illuminerte middelaldermanuskripter høyt opp på listen.

Utvalgte prosjekter