Reidar Øiangen

  • Arkeolog —
  • Feltleder I

Telefonnummer: 480 45 811

E-post: reidar.oiangen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Reidar Øiangen er utdannet arkeolog og har en mastergrad rettet mot middelaldersk gjenstandsmateriale fra NTNU. Han har også studert religionsvitenskap.

Reidar har jobbet for NIKU i Trondheim siden 2015. Her har han vært ansatt som feltarkeolog på utgravningen av blant annet Kjøpmannsgata 36-38, Posthuset, Trondheim torg, Klemenskirken, Britannia hotell og Elgeseter kloster. Han har også jobbet på Follobaneutgravningen i Oslo.

Øiangen har også vært ansatt ved andre arkeologiske institusjoner, både utenlands og i Norge. Her kan nevnes Nordland fylkeskommune, Murberget Länsmuseum i Västernorrland og Cambridge Archaeological Unit i England. Som et resultat av dette har han tilegnet seg god breddekunnskap om graving av strukturer fra de fleste tidsaldre, være det seg boplasser fra steinalder, romerske landsbyer eller avfallsgroper fra 1800-tallet.

Utvalgte prosjekter

Artikler